Bleskovky:

Verejné obstarávania

 Zverejnené:  Názov – popis  obstarávania
  2017
21.09.2017  znh-nemcinany-kd-2017-vyzva
 21.09.2017 projektova-dokumentacia
 21.09.2017  vykaz-vymer
22.11.2019

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Návrh kúpnej zmluvy

17.01.2020 Výzva na ponuky – Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu
26.03.2020

Výzva na predkladanie ponúk – § 117 – Stavebné úpravy priestorov materskej školy_a. (2)

Príloha č. 5 Projektová dokumentácia a Zadanie

01.07.2020

Podmienky obch.verejnej súťaže

Návrh kúpnej zmluvy