Bleskovky:

Faktúry

Došlé faktúry za rok 2021

FA-1-2021 FA-7-2021
FA-2-2021 FA-8-2021
FA-3-2021 FA-9-2021
FA-4-2021 FA-10-2021
FA-5-2021 FA-11-2021
FA-6-2021  

Došlé faktúry za rok 2020

Fa_01_2020 FA-07-2020
Fa-02-2020 FA-08-2020
FA-03-2020 FA-09-2020
FA-04-2020 FA-10-2020
FA-05-2020 FA-11-2020
FA-06-2020 FA-12-2020

 

Došlé faktúry za rok 2019

FA-01-2019 Fa-07-2019
Fa-02-2019 Fa-08-2019
Fa-03-2019 Fa-09-2019
Fa-04-2019 Fa-10-2019
Fa-05-2019 Fa-11-2019
Fa-06-2019 Fa-12-2019

 

Došlé faktúry za rok 2018

 Fa-01-2018 Fa-07-2018
 Fa-02-2018 Fa-08-2018
 Fa-03-2018 Fa-09-2018
 Fa-04-2018 Fa-10-2018
Fa-05-2018 Fa-11-2018
Fa-06-2018 Fa-12-2018

 

Došlé faktúry za rok 2017

 Fa-01-2017 Fa-07-2017
 Fa-02-2017 Fa-08-2017 
 Fa-03-2017 Fa-09-2017 
 Fa-04-2017 Fa-10-2017 
 Fa-05-2017 Fa-11-2017
 Fa-06-2017 Fa-12-2017 

 

Došlé faktúry za rok 2016

Fa-01-2016  Fa-07-2016 
Fa-02-2016 Fa-08-2016
Fa-03-2016  Fa-09-2016 
Fa-04-2016 Fa-10-2016
Fa-05-2016  Fa-11-2016 
Fa-06-2016 Fa-12-2016 

 

Došlé faktúry za rok 2015

Fa-01-2015  Fa-07-2015 
Fa-02-2015 Fa-08-2015
Fa-03-2015 Fa-09-2015 
Fa-04-2015 Fa-10-2015 
Fa-05-2015 Fa-11-2015 
 Fa-06-2015  Fa-12-2015 

 

Došlé faktúry za rok 2014

 Fa-01-2014 Fa-07-2014
 Fa-02-2014 Fa-08-2014
 Fa-03-2014  Fa-09-2014
 Fa-04-2014 Fa-10-2014
 Fa-05-2014  Fa-11-2014
 Fa-06-2014  Fa-12-2014

 

Došlé faktúry za rok 2013

Fa-rok-2013

 

Došlé faktúry za rok 2012

Fa-rok-2012

 

Došlé faktúry za rok 2011