Bleskovky:

Jubilanti v Kultúrnom dome

Obecný úrad v Nemčiňanoch pripravil dňa 28.10.2009 v kultúrnom dome slávnostný akt pri príležitostí životných jubileí 70, 80 a 90 ročných jubilantov našej obce.

K jubilantom sa prihovoril starosta obce, po príhovore nasledoval slávnostný zápis do Pamätnej knihy a odovzdanie darčekov. Jubilantov pozdravili svojím pekným vystúpením aj deti z materskej školy a pán Slavomír Očovský prispel k dobrej nálade prítomných jubilantov a ich blízkych.