Bleskovky:

Novoročný príhovor starostu – 2011

Vážení  občania, milá mládež, prajem Vám všetkým krásny sviatočný deň.

Prihováram sa Vám na prahu Nového roku 2011. Prajem Vám všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a úspechov ako v práci, tak aj v osobnom živote, aby tento rok bol omnoho lepší,  ako ten predošlý. Žiakom a študentom prajem mnoho úspechov v škole.

Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil so štatistikou našej obce za rok 2010.

K 1.1. 2010 mala naša obec  699 obyvateľov

Narodilo sa 8 detí 2 dievčatá 6 chlapcov
(z toho 1 rómsky)
Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 6 obyvateľov 4 dospelý 2 deti
Z obce sa odhlásilo 9 obyvateľov 5 dospelých 4 deti
Zomrelo 10 obyvateľov 6 žien 4 muži

 

Naša obec má k 31.12.2010 698 obyvateľov

Obyvateľov nad 15 rokov je 600 314 žien 286 mužov
Detí do 15 rokov je 98 45 dievčat 53 chlapcov
Mládeži od 15 do 18 rokov 24 12 dievčat 12 chlapcov
Obyvateľov nad 18 rokov 576 302 žien 274 mužov

 

Národnostné zloženie

Národnosť Dospelí Deti Spolu v %
Slovenská 594 100 694 99,43
Česká 4 4 0,57
Z toho Rómovia 51 23 74 10,60

 

 

Vážení spoluobčania.

Do nového roka Vám prajem veľa zdravia, šťastia a lásky. Prajem Vám aj Vaším rodinám, veľa úspechov v osobnom i pracovnom života. Šťastný a úspešný Nový rok 2011.

 

Ďakujem za pozornosť.
Slavomír Očovský,

starosta obce