Bleskovky:

Nový zvon v Nemčiňanoch

Po rekonštrukcii zvonice farského kostola sme sa dňa 7. júna 2012, v deň oslavy Kristovho Tela a Krvi, dočkali v Nemčiňanoch nového zvona, ktorý je teraz až do jeho posviacky umiestnený pred oltárom farského kostola. Zvon váži 190 kg, nesie meno sv. Benedikta, opáta a bol odliaty z vďaky benediktínom, ktorí stavali farský kostol a až do zriadenia farnosti pôsobili na jej území.

Dvojicu zvonov vo farskom kostole – sv. Michala a sv. Ladislava, tak doplní tretí, ktorý nám bude okrem iného pripomínať aj známe benediktínske heslo „Ora et Labora! – Modli sa a pracuj!“. Zvon bol odliaty aj z medených predmetov, ktoré roky slúžili obyvateľom obce pri rôznych prácach. Poďakovanie tak patrí všetkým, ktorí tieto medené predmety nezištne podarovali (celkom 90 kg), ako aj tým, ktorí už podporili toto dielo finančne.

 

clanok_novy_zvon_v_nemcinanoch

 

Zvon príde posvätiť Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, v nedeľu 22. júla 2012 vo sv. omši, ktorá sa začne o 10.30 h a všetci budú na nej vítaní.

 

S.G.