Bleskovky:

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka Materskej školy v Nemčiňanoch oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2015/2016 sa bude konať od 23.2. do 27.2.2015 v čase od 9.00 do 14.00 hod.                                                                                     

Potrebné so sebou priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 

zapis

 zapis-do-skolky