Bleskovky:

Aktuality z našej škôlky

DIVADLO V MŠ

divadlo-ms2

divadlo-ms1

Do našej škôlky zavítalo bábkové divadlo Dúha z Nových Zámkov s poučným predstavením „Mišo a jeho svet.“ Pre deti to bol úžasný zážitok plný zábavy, smiechu, ale aj poučenia, ktorý na záver odmenili obrovským potleskom.

 
 FAŠIANGOVANIE

fasiangovanie2

fasiangovanie1

Takto vyfintení sme vyšli do ulíc s úsmevom na tvári a veselou pesničkou potešiť občanov našej obce. Všetci sa pri nás zastavovali a dostali sme aj výslužku. A tak s plnými košíkmi, unavení, ale šťastní, že sme ľuďom urobili radosť sme sa vrátili do škôlky.

 

ANGLICKÝ KRÚŽOK V NAŠEJ MŠ

angl-kruzok-2

angl-kruzok-1

V našej škôlke máme veľmi šikovné detičky, ktoré dva krát do týždňa navštevujú anglický krúžok pod vedením pani lektorky Mgr. Martiny Malej. Hravou formou si osvojujú slovíčka, tvoria rôzne plagáty, spievajú, tancujú a zažijú vždy veľa zábavy.