Bleskovky:

Úžasný zážitok z krížovej cesty v Nemčiňanoch

Nech je naša služba účinná, aby svet nebol chudobný na Božie dary.

Na Kvetnú nedeľu sa v obci Nemčiňany konala hraná krížová cesta, ktorú zahrali mladí a deti. Z krížovej cesty si všetci odniesli úžasný zážitok. Vidieť na živo, čo sa odohrávalo počas odsúdenia a ukrižovania Ježiša Krista viacerých dojalo k slzám.

K fantastickým, precíznym hereckým výkonom mladých z Nemčinian, dotváralo dej veľmi pekne pripravené hovorené slovo, ktoré spájalo ukrižovania Ježiša so súčasnými problémami ľudí. K tomu z reproduktorov znela srdcervúca hudba a zvuky.

Scenár krížovej cesty pripravila Marika Valachová v spolupráci s Mirkou Šidlovskou a Elenkou Nízlovou.

Sprievodné slovo čítala Miška Čulíková a Ľubka Tóthová.

Rolu Ježiša Krista zahral Mirko Čulík, Pannu Máriu Tamarka Jankechová, Máriu Magdalénu Juliana Žigmondová, Veroniku Johanka Žigmondová a Piláta Jurko Šatkovský.

Herecké výkony účinkujúcich najlepšie vystihla Zuzka Chládeková, ktorá napísala citujem „Myslím, že môžem smelo povedať: Krížová cesta, ktorú nám opäť zahrali naši mladí, bola veľmi „precítene zahraná“. Mňa osobne ich výkon dojal až mrazil. Vďaka hercom si mohol človek, lepšie vizuálne predstaviť utrpenie Ježiša Krista a tak nad jeho umučením lepšie uvažovať. Ďakujeme :-)“

Oblečenie pre účinkujúcich ušila šikovná krajčírka Vierka Gregorová.

Na záver krížovej cesty sa všetkým srdečne poďakoval a udelil požehnanie správca farnosti Nemčiňany, vdp. Stanislav Garaj, ktorý povedal „Nech náš Pán zahrnie svojou milosťou deti a mladých, ktorí nám sprítomnili Ježišovu cestu lásky, ako aj tých, ktorí ich pripravovali. Bohu vďaka!“

Viac foto na fb

Text a foto: Miroslav Kráľ, Červený Hrádok