Bleskovky:

Voľby do NRSR 2016 – výsledky

Výsledky volieb do NRSR v našej obci.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 544
Počet voličov ktorí sa zúčastnili hlasovania – 308
Počet platných odovzdaných hlasov – 305

Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu:

voľby