Bleskovky:

Erb obce

Chcel by som poďakovať v mene mojom aj v mene obce, našej občianke  Janke Šidlovskej ml. za krásny dar, erb našej obce, ktorý vyrobila sama paličkovaním pre našu obec, ktorý sa nachádza v zasadačke obecného úradu. 

 

erb