Bleskovky:

Varenie guláša 2017

2. ročník súťaže vo varení guláša

Tento rok sa u nás konal už 2. ročník súťaže vo varení gulášu. O najlepší guláš súťažilo deväť družstiev. Už počas varenia sa rozbehla zábava a spev, o ktorú sa postarala hudobná skupina Kvety. Pre naše deti boli pripravené kolotoče a skákací hrad. Súťaž zahájil starosta obce Jozef Keseg kde privítal všetkých súťažiacich, oboznámil ich so súťažnými podmienkami a poprial všetkým ten správny ohník pod kotlíkom a odštartoval súťaž varenia gulášu. Počas akcie sa mohli ľudia občerstviť v bufete, kde bol v ponuke aj dobrý burčiak a tiež bol stánok s dobrým skalickým trdelníkom.  Keď mali všetci súťažiaci dokončený guláš, odovzdali svoju súťažnú vzorku porote na odbornú degustáciu. Potom odborná porota jednohlasne rozhodla o víťazovi. Ako sa ukázalo po odtajnení, komu patrí vzorka,  bola to vzorka Starostovského guláša. Starosta sa však vzdal víťazstva a tak sa miesta posunuli. Na prvom mieste tak skončila Zdenka Kršáková, na druhom mieste Július Szénasi a na treťom mieste skončil Vinohradnícky spolok. Ani ostatné družstvá neodišli naprázdno, každý dostal varešku na pamiatku.