Bleskovky:

Stretnutie dôchodcov 2017

Ako sa už stalo tradíciou, tak aj tento rok sa v sobotu dňa 21. 10. 2017 v  Kultúrnom dome v Nemčiňanoch, uskutočnilo tradičné stretnutie dôchodcov. Milou súčasťou tohto podujatia je aj blahoželanie a malý darček od Obecného úradu k životnému jubileu 70., 80. a 90. rokov našim jubilantom. Podujatie otvorila s príhovorom ing. Jana Šidlovská, potom starosta obce privítal všetkých prítomných a privítal medzi nami poslanca VÚC Mgr. Milana Galabu. Potom pán starosta Jozef Keseg poprial jubilantom veľa zdravia do ďalších rokov a odovzdal im darček k ich životnému jubileu. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy a folklórny súbor Vinička z Nového Tekova pobavil našich dôchodcov.

Jubilanti:

       70. rokov                                          80. rokov                                      90. rokov

Terézia Bachanová                                  Anna Páleníková                         Helena Solčianska 

Jozef Bajan                                                Emília Tonková                           Anna Školníková

Lýdia Chládeková

Valéria Ďurovičová

Jozef Nízl

Igor Tušan