Bleskovky:

Adventný veniec 2017

Aj tento rok náš klub seniorov nezabudol v obci pripraviť adventný veniec v parku pri dolnej autobusovej zastávke. Na prvú adventnú nedeľu dňa 03.12.2017 o 14.00 hod. prišiel posvätiť tento krásny veniec náš miestny pán farár ThLic. Jaroslav Ondráš a spolu s našimi občanmi sme sa pomodlili na začínajúci advent. Poďakovanie patrí našim seniorom z klubu dôchodcov, pánovi farárovi aj Števkovi Rebovi, ktorý prišiel a zahral na trúbke Tichú noc a Tri oriešky pre popolušku. Aj týmto chceme popriať všetkým občanom príjemné prežitie adventu a veselé vianočné sviatky.