Bleskovky:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Koncom roka 2017 sme začali realizovať výmenu verejného osvetlenia za nové svietidlá LED. Celý projekt je realizovaný z vlastných zdrojov a v budúcom roku plánujeme postupne pokračovať vo výmene všetkých starých svietidiel za nové LED. Zámerom je nielen zlepšiť osvetlenie obce, ale aj úsporu elektrickej energie.