Bleskovky:

Nové priestory pre seniorov

Už aj v našej obci sa podarilo zriadiť klub seniorov, a aby sa mali kde stretávať, tak sme im prerobili starý miestny národný výbor Rohožnica. Prajeme im, aby sa tu dobre cítili a seniori, ktorí budú chcieť, tak sa môžu k nim pridať.