Bleskovky:

Súťaž vo varení guláša

Súťaž vo varení guláša v rámci mikroregiónu Požitavie – Širočina
1.ročník

V sobotu 24.júna 2017  o 13:00 hod sa v našej obci Nemčiňany uskutočnil 1. ročník vo varení guláša v rámci Mikroregiónu Požitavie – Širočina. Do tejto súťaže sa zapojili zástupcovia z týchto obcí: Nemčiňany, Malé Vozokany, Volkovce, Nevidzany, Vieska nad Žitavou, Choča a Nová Ves nad Žitavou. Toto združenie spája okolité obce a  každá obec mohla nominovať jedno družstvo, ktoré ju malo zastúpiť. Pekné slnečné popoludnie sa nieslo v duchu dobrej atmosféry, o ktorú sa postarala hudobná skupina Countrymen z Levíc a zatancovať nám prišla tanečná skupina STREET LUP. Napriek tomu, že každé družstvo chcelo vyhrať a navariť najlepší guláš, vládla počas celej súťaže priateľská atmosféra. O 17:00 hod  bolo vyhodnotenie vzoriek guláša. Porota  vyhodnotila a vyhlásila víťazov:

  1. miesto: Nová Ves nad Žitavou
  2. miesto: Choča
  3.  miesto: Vieska nad Žitavou

 Každý návštevník podujatia mohol ochutnať z jednotlivých gulášov, občerstviť sa v bufete a nakoniec si aj zatancovať pri dobrej hudbe. Podujatie naplnilo svoje poslanie a to spájať občanov Mikroregiónu Požitavie – Širočina. Ďakujem poslancom obce Nemčiňany a všetkým občanom, ktorí pomáhali túto peknú akciu zorganizovať a aj všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili