Bleskovky:

Fašiangová zabíjačka 2018

V sobotu 10.02.2018 o 15.00 hod. sa v našej obci konala už 3 fašiangová zabíjačka. Starosta obce Jozef Keseg na úvod privítal všetkých ľudí a zhodnotil predchádzajúce zabíjačky, poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva s rodinami, zamestnancom obecného úradu s rodinami a hlavnému zabíjačkovému majstrovi Jankovi Bahýlovi za ich obetavosť a poctivo odvedenú prácu na zabíjačke. Na koniec poprial všetkým ľuďom príjemnú zábavu a dobrú chuť. V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Vatra z Tlmáč s pochovávaním basy a spolu sme si zaspievali a zatancovali s Jadrankou.