Bleskovky:

Deň detí 2018

Tak ako každý rok aj tento rok, sme s deťmi v piatok 1. júna o 17, hodine oslavovali ich deň – Medzinárodný deň detí – pod názvom Športový deň, na ktorý sme dostali dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 700 eur. Nakoľko nám počasie neprialo ani tento rok, tak sme si všetky súťažné disciplíny – Letný fitslalom, Bystré oko rýchla ruka, Presná a či trestná muška, Raketománia, Kolky z našej škôlky pripravili v Kultúrnom dome. Všetky deti sa zabavili a zasúťažili si. Na konci sme všetkým deťom rozdali balíčky so sladkou odmenou a malý darček. Prví traja, ktorí boli najlepší v danej disciplíne, boli odmenení medailami.