Bleskovky:

1. ustanovujúce obecné zastupiteľstvo 2018 – 2022

Dňa 3.12.2018 o 17.00 hod. sa v sále Kultúrneho domu v Nemčiňanoch konalo I. ustanovujúce obecné zastupiteľstvo. Znovuzvolený starosta obce Jozef Keseg zhodnotil celé volebné obdobie 2014 – 2018 a spolu z novými poslancami obecného zastupiteľstva zložili sľub. Po zložení sľubu sa starosta obce Jozef Keseg poďakoval všetkým občanom za účasť na voľbách, že napriek jasnému výsledku prišli k volebným urnám a dali im svoj hlas. Ďalej poďakoval starým poslancom obecného zastupiteľstva za ich prácu, angažovanosť, podporu a úsilie pri napĺňaní ich spoločných cieľov, že spoločne počas štyroch rokov našu obec „rozhýbali“, že sa veľkými krokmi pustili do jej obnovy, a že sa im veľa vecí podarilo nielen začať, ale aj splniť. Zároveň zablahoželal novozvoleným poslancom, ktorým dali svoj hlas občania a vybrali ich ako svojich zástupcov počas nasledujúcich štyroch rokov. Poprial im najmä veľa síl, inšpirácie a trpezlivosti pri napĺňaní ich mandátu pre našu obec. Poprial aj sebe, ale aj poslancom obecného zastupiteľstva, aby ich vzájomná spolupráca bola plnohodnotná a slúžila najmä pre dobro našich občanov. Ďalej povedal, že nepoľaví vo svojom úsilí o opravu miestnych komunikácií, ale aj iných projektov ako sú napr., rekonštrukcia KD, parkovisko pri Nemčinianskom cintoríne, chodník so schodmi v Rohožnickom cintoríne, pokračovať v ďalších etapách verejného osvetlenia, rekonštrukcia v MŠ toaliet, ale aj kuchyne, rekonštrukcia OcÚ a výstavbou nájomných bytov. Ďalej si je vedomý, že pri napĺňaní týchto plánov bude potrebovať nielen pomoc poslancov, ale aj mnohých ďalších. Je odhodlaný spolupracovať s každým,  kto svoju pomoc ponúka čestne, odborne, zodpovedne, pre nás všetkých.