Bleskovky:

Fašiangové popoludnie

Srdečne Vás pozývame dňa 9.2.2019 o 15.00 hod. do Kultúrneho domu v Nemčiňanoch na fašiangové popoludnie. V programe vystúpia naše deti z materskej školy, folklórny  súbor Dolina z Čajkova – tradičné pochovávanie basy, Martin Jakubec a Mája Velšicová.