Bleskovky:

Fašiangové popoludnie

 

V sobotu 9.02.2019 o 15.00 hod. sa v našej obci konala už 4 fašiangová zabíjačka. Starosta obce Jozef Keseg na úvod privítal všetkých ľudí, poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva s rodinami, zamestnancom obecného úradu s rodinami a hlavnému zabíjačkovému majstrovi Jankovi Bahýlovi za ich obetavosť a poctivo odvedenú prácu na zabíjačke a príprave celého kultúrneho podujatia. Na koniec poprial všetkým ľuďom príjemnú zábavu a dobrú chuť. V kultúrnom programe vystúpili naše deti z materskej školy, folklórna skupina Dolina z Čajkova s pochovávaním basy a spolu sme si zaspievali a zatancovali s Martinom Jakubcom a Majkou Velšicovou.