Bleskovky:

Kladenie venca padlým vojakom 2019

Slávnostné kladenie vencov k pomníku padlých v prvej a druhej svetovej vojne sa začalo sprievodom, v ktorom pán starosta, poslanci obecného zastupiteľstva a občania pod štátnou vlajkou, za zvukov hudby niesli veniec k pamätníku padlých hrdinov. Pán starosta si vo svojom príhovore uctil pamiatku padlých vojakov. Zdôraznil, že nesmieme zabúdať na obety, ktoré priniesli.

Mená na pomníku nám pripomínajú, že za slobodu, za nás a našu budúcnosť bojovali naši predkovia. Boli to rodičia, prarodičia a praprarodičia ľudí, ktorí tu dodnes žijú a s láskou na nich spomínajú. Zachovajme ich odkaz a bráňme slobodu, ktorú nám vybojovali. Nedopusťme, aby zlo zvíťazilo, a aby svet znovu zažil hrôzy vojny.

 

ČESŤ ICH PAMIATKE