Bleskovky:

Deň matiek 2019

V nedeľu 12. 5. 2019 starosta obce Jozef Keseg srdečne privítal v kultúrnom dome všetky mamičky našej obce. Poďakoval im za lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorú rozdávajú deťom a poprial im pevné zdravie a dlhé roky života v kruhu rodín. Krásnu báseň predniesla poslankyňa Laura Homolová. Deti z materskej školy si pripravili milé pásmo básničiek, pesničiek a tanca, ktorým potešili všetky mamičky, staré mamičky aj všetkých prítomných.  Ani Števko Rebo nezabudol a prišiel zahrať všetkým mamičkám na jeho trúbke. Na záver poslanci obecného zastupiteľstva odovzdali s poďakovaním každej mamičke ružu.