Bleskovky:

Priateľské stretnutie motorkárov 2019

Dňa 8.6.2019 sa u nás uskutočnil 1. ročník priateľského stretnutia motorkárov pod vedením nášho občana a zároveň aj poslanca obecného zastupiteľstva pána Júliusa Szénásiho. Od desiatej hodiny sa začali schádzať v našej obci v areáli pri budove spoločenského významu motorkári so svojimi motorkami z rôznych kútov Slovenska. O dvanástej hodine privítal usporiadateľ pán Július Szénási všetkých motorkárov a poďakoval sa celému teamu, čo mu pomohli s prípravou tohto stretnutia a samozrejme aj sponzorom, ktorí mu prispeli na túto akciu a oboznámil všetkých s programom stretnutia. O dvanásť tridsať sa spoločne vybrali na spanilú jazdu do Zlatých Moraviec do motorkárskeho klubu Zubry a spoločne so Zubrami pokračovali do Žarnovice na otvorenie plochej dráhy. Potom sa vrátili naspäť do nášho areálu, kde sa všetci občerstvili a zabavili sa s rockovými kapelami Rockinson Crusoe , KALK a DJ PIXAR.