Bleskovky:

Prihláška na stretnutie rodákov 2019

stretnutie rodákov

STRETNUTIE RODÁKOV OBCE

NEMČIŇANY

Milí rodáci

Obec Nemčiňany zastúpené starostom obce Jozefom Kesegom si Vás dovoľuje osloviť a zároveň pozvať na VIII. stretnutie rodákov obce, ktorého cieľom je stretnúť priateľov, známych, pripomenúť si svoje korene a oživiť spomienky na rodnú obec a tých, ktorí ostali bývať v našej obci. Na toto podujatie by sme veľmi radi pozvali aj rodákov (Nemčiňancov) z celého sveta, ktorí v minulosti z rôznych dôvodov opustili svoje rodisko, ale vo svojom srdci stále pociťujú spolupatričnosť k svojmu domovu, s ktorým ho spájajú spomienky na detstvo a mladosť.

Milí rodáci – Nemčiňanci, veríme, že aj Vaši príbuzní ako aj široká verejnosť, nám pomôžu pri zisťovaní kontaktov na našich rodákov. Obraciame sa na všetkých spoluobčanov našej obce, aby nám pomohli zistiť kontakty a adresy (email), prípadne telefónne čísla našich rodákov a doručili ich na obecný úrad v termíne do 10. augusta 2019.

Nemčiňanci – rodáci, tešíme sa na stretnutie s Vami, aby sa mohli zvítať domáci Nemčiňanci so všetkými tými, ktorí ani v ďalekom svete nezabúdajú na svoju rodnú obec, kraj a na rodný domov. Dúfame, že VIII. stretnutie rodákov zanechá vo Vás trvalú a milú spomienku na spoločne prežité chvíle a bude pre Vás jedinečným a neopakovateľným zážitkom.

Bližšie informácie: – kontakt: Obecný úrad Nemčiňany , tel. č. 037/ 6344232, e-mail: starosta@nemcinany.eu, obec@nemcinany.eu, adresa: Obecný úrad Nemčiňany, č. 128,

951 81 Nemčiňany

___________________________________________________________________________

Záväzná prihláška

Potvrdzujem svoju účasť na VIII. stretnutí rodákov, ktoré sa uskutoční dňa 24.08.2019

Meno a priezvisko:

Adresa :

Kontakt:

Email:

Koľko rokov ste žili v obci Nemčiňany:

Koľko rokov už v obci nežijete: