Bleskovky:

Stretnutie rodákov 2019

Aj tento rok sme sa stretli na 8. ročníku, čoraz obľúbenejšieho podujatia, v sobotu 24. augusta v parku v blízkosti budovy spoločenského významu. Na úvod stretnutia bola celebrovaná svätá omša v rímsko-katolíckom kostole sv. Michala.

Na úvod sa k prítomným rodákom, priateľom i hosťom prihovoril starosta obce Nemčiňany Jozef Keseg a srdečne privítal všetkých, ktorí prijali pozvanie a prišli sa stretnúť v rodnej obci s tými, ktorí v nej naďalej žijú. Domovom každého človeka je jeho vlasť, ale jeho kolískou je rodný kraj. Miesto, kde prežil svoje detstvo v kruhu svojich najbližších, kde sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti. Pre mnohých z vás je tou kolískou naša obec Nemčiňany. Určite mi dáte všetci za pravdu, že žijeme veľmi rýchly život. Azda nás dnešná slávnosť prinúti na chvíľu spomaliť a vrátiť sa v spomienkach do minulosti, pripomenúť si svoje detstvo, školské časy, lásky z mladosti, chvíle prežité tu, medzi svojimi najbližšími. Dnes má naša obec opäť srdce otvorené dokorán, aby sa stala príbytkom, či miestom, kde sa schádzajú na posiedke naši rodní, ktorých osud zavial bližšie i ďalej. Schádzajú sa na kus reči, pre spomienku, veď čo môže byť krajšie ako keď sa stretnú rodáci. Keď sa stretnú dobrí priatelia, majú si vždy čo povedať, pospomínať a dozvedieť sa o sebe niečo nové, niečo nové o svojom rodisku,“ povedal na úvod starosta. Zároveň poďakoval všetkým sponzorom, ktorí opäť podporili realizáciu slávnosti a nezabudol ani na domácich, ktorí pomohli pri príprave podujatia a všetkým úprimne poďakoval. Na záver príhovoru poprial všetkým, aby zabudli na každodenné starosti, aby sa spoločne zabavili a cítili sa opäť ako jedna veľká nemčinianska rodina.

Podujatie v parku moderovala Iva Homolová a Slavomír Čulík. Spolu so starostom pozvali na pódium rodákov a postupne s nimi robili krátke rozhovory. V nich sa zrkadlili spomienky na detstvo. Budova spoločenského významu sa premenila na ich starú školu, vedeli presne kde bolo vtedy okno, kadiaľ sa nosilo uhlie na vykurovanie, domom v obci sa vrátil pôvodný vzhľad a potok tiekol opäť starým korytom… Rodáci sa napokon zapísali do pamätnej knihy obce a prevzali z rúk starostu malé darčeky.

Po rodákoch boli pozvaní na pódium noví obyvatelia obce, ktorí sa prisťahovali počas uplynulého roka do Nemčinian. Chlebom, soľou a prípitkom ich privítal starosta aj takto oficiálne a zaželal im, aby nikdy neoľutovali svoje rozhodnutie prísť žiť do tejto obce.

Po oficiálnej časti nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom potešili divákov- domáca spevácka skupina Dolina, skupina TRAKY, Otto Weiter a Andrea Fischer, Peter Cmorík a na záver Kabát Revival.

Pozornosť návštevníkov pútali aj remeselné trhy, priestor vytvorený pre deti a obecné múzeum, premietanie videa Premeny čias v Nemčiňanoch. V stánku obecného úradu ponúkali upomienkové predmety, v stánku vinohradníckeho spolku zasa nemčinianske vína. Organizátori nezabudli ani na chutné občerstvenia pre malých i veľkých a tak k spokojnosti naozaj nič nechýbalo.