Bleskovky:

Zmluvy

 Zverejnené:  Názov – popis zmluvy
  2010 – 201120122013201420152016 – 20172018 – 2019
   
  Rok 2011
 24.03.2011  zmluva1
 15.04.2011  zmluva-o-nfo-1
 15.04.2011  zmluva-o-nfo-2
 18.04.2011  zmluva-nfp-3-1
 18.04.2011  zmluva-npf-3-2
 25.07.2011  darovacia-zmluva
 25.07.2011  kupna-zmluva
 18.08.2011  zmluva-o-dielo042011
 19.09.2011  kupna-zmluva
 02.11.2011  zmluva-o-dielo-13-2010rs
 04.11.2011  kupna-zmluva
 02.01.2012  dodatok1-dz221401205280101
 05.01.2012  mandatna-zmluva-2011015
 05.01.2012  zmluva-o-dielo
   
  Rok 2012  
 16.04.2012  kz-culik-ou-nemcinany
 03.07.2012  darovacia-zmluva-transpetrol
 24.07.2012  zmluva-o-municipalnom-uvere
 12.09.2012  darovacia-zmluva-zm-28-r2-1-00198-00010
 12.09.2012  zmluva-o-dielo-leader
 26.09.2012  kupna-zmluva-pisrajnoha
 26.09.2012  zmluva-dotacia-nsk
   
  Rok 2013  
 21.02.2013  zmluva-o-dielo-c01-2013
 13.03.2013  kupna-zmluva1
 30.04.2013  kupna-zmluva-75-2013
 06.05.2013  zmluva-o-poskytnuti-nfp
 03.06.2013  najomna_zmluvafr-development
 22.07.2013  zmluva-municipalny-uver-12-008-12
 16.08.2013  dohoda-frdevelopment
 04.09.2013  zmluva-octigon
 20.09.2013  najomna-zmluva-vion
 11.10.2013  dodatok-zmluvy-posk-sluz
 16.10.2013  zmluva-o-dielo-05-2603-s-2013
 16.10.2013  zmluva-o-dielo
   
 Rok 2014  
 28.01.2014  zmluva-o-buducej-kupnej-zmluve
 28.01.2014  zmluva-o-buducej-kupnej-zmluve2
 31.01.2014  zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vec-bremien
 31.01.2014  dohoda-12-22400-017-zos
 12.02.2014  mandatna-zmluva-fk-real
 11.04.2014  zmluva-o-poskytnuti-nfp-0500057
 11.04.2014  zmluva-o-dielo-06-2603-s-2013
 03.07.2014  dohoda-nem_mprv
 03.07.2014  zmluva-o-dielo-phsr
 03.07.2014  zmluva-o-dielo-02-2014
 25.07.2014  dodatok1-k-zmluve-o-buducej-kupnej-zmluve
 25.07.2014  dodatok1-o-buducej-kupnej-zmluve
 26.08.2014  zmluva-o-dielo-obnova-pamatnika
 05.09.2014  darovacia-zmluva
 17.09.2014  ziadost-o-zriadenie-vec-bremena
 01.10.2014  mand-zmluva1
 01.10.2014  mand-zmluva
 30.10.2014  zmluva-o-zriadeni-vecnych-bremien
 04.11.2014  mandatna-zmluva-c201413
 04.11.2014  kupna-zmluva
 11.11.2014  zmluva-o-buducej-kupnej-zmluve
 13.11.2014  zmluva-o-dielo-052011
   
 Rok 2015  
 06.02.2015  dodatok-k-mandatnej-zmluve
 14.04.2015  zmluva-o-dielo-c5-cmr-2011
 14.04.2015  dohoda-o-ukonceni-zmluvy
 29.05.2015  kupna-zmluva-c1-jj-2015
 15.06.2015  zmluva-o-dielo
 04.09.2015  kupna-zmluva-chadekova
 04.09.2015  kupna-zmluva-kovacsova
 08.09.2015  zmluva-o-dielo
 11.09.2015  Kúpna zmluva Novosád
 09.10.2015  zmluva-o-poskytovani-tech-sluzby
 14.10.2015  zalozna-zmluva_c400-554-2014
 05.11.2015  dodatok-zse
 23.11.2015  zamenna-zmluva
 23.11.2015  dodatok novosád
 02.12.2015  zmluva_2016
 02.12.2015  zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb
 04.12.2015  dodatok-c1-ku-kupnej-zmluve
 04.12.2015  kupna-zmluva
 17.12.2015  zmluva-o-dielo
 23.12.2015  zmluva-o-dielo
 23.12.2015 NZ Gajdošová
 23.12.2015  NZ Hudáková
 23.12.2015  NZ Jankech
 23.12.2015  NZ Kemencei
 23.12.2015  NZ Kériová
 23.12.2015 NZ Schoellerová
 23.12.2015  NZ Solmošiová
 23.12.2015  NZ Suchá
   
 Rok 2016  
 28.01.2016 Zmluva o dielo kamery
 01.02.2016 Zmluva o dielo
 05.02.2016 Zmluva o dielo miestna komunikácia
 09.02.2016 Zmluva o dielo KD
 15.02.2016 Záložná zmluva MDVRRSR
01.03.2016 zmluva-o-buducej-zmluve
01.03.2016 dodatok-k-zmluve
12.04.2016 zmluva-envi-pak
 14.04.2016  Zmluva o poskytnutí poradenských služieb KD
 14.04.2016  Zmluva o poskytnutí poradenských služieb MK
20.05.2016  Zmluva o dielo – Rekonštrokcia miestnych komunikácií
 31.05.2016  Nájomná zmluva
27.06.2016 Darovacia zmluva
 23.08.2016

 dodatok k darovacej zmluve

14.12.2016 kupna-zmluva-chladekova
   
 Rok 2017  
 12.01.2017  nemcinany-kupna-zmluva-7-bytov
 03.03.2017  zmluva-o-dielo-pristresok
10.03.2017 zmluva-o-dielo

 16.03.2017

 zmluva-o-buducej-kupnej-zmluvy
 16.03.2017  nz-pramos
 16.03.2017  zmluva-o-audite
 16.03.2017  zmluva-na-konzultacne-sluzby
 30.03.2017  zmluva-o-vykone-spravy
 03.05.2017  dodatok-nemcinany-pristresok
15.05.2017 zmluva-o-poskytovani-sluzieb
06.06.2017 zmluva-o-uvere-sfrb
 19.06.2017  Kúpna zmluva Toth
11.06.2017 zmluva-o-dotacii-mdav-sr
 23.06.2017  zmluva-kobelova
 23.06.2017  KZ Švecoví
12.07.2017  zalozna-zmluva-so-sfrb
 07.08.2017  zmluva-o-dielo
 09.08.2017  dodatot-c-1
 21.09.2017  dodatok-c-1-k-zmluve-c-0033-prb
 05.10.2017  zmluva_pramos
 06.10.2017  rekonstrukcia-kd
06.10.2017 dodatok-k-zmluve-kd
 16.10.2017 zmluva-o-dielo
01.11.2017 NZ Benčať
01.11.2017 NZ Buchlovičová
01.11.2017 NZ Liptáková
01.11.2017 NZ Pustajovský
01.11.2017 NZ Ráno
01.11.2017 NZ Szénási
01.11.2017 NZ Šramko
16.11.2017 zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb
 12.12.2017  Zmluva Valachová
 26.12.2017  Nájomná zmluva na pozemok
   
  Rok 2018  
11.01.2018 kupna-zmluva
 16.01.2018 mandatna-zmluva
 24.01.2018  zalozna-zmluva-mdavsr
 15.02.2018  KZ Toth
 21.02.2018  Zmluva o poskytovaní technickej služby
 09.05.2018  Darovacia zmluva-1
09.05.2018 Dodatok k Darovacej zmluve

10.05.2018

Zámenná zmluva

11.06.2018

Záložná zmluva č.400

14.06.2018

Zmluva MDV SR 2018
18.07.2018 Dodatok k zámennej zmluve
16.11.2018 Kúpna zmluva
26.11.2018 Kúpna zmluva s p. Kesegovou
20.12.2018 Zmluva MDaVSR
20.12.2018 Zmluva audítor
   
Rok 2019  
07.01.2019 Dodatok ku kúp.zmluve-Kesegová
07.01.2019 Dodatok ku kúp.zmluve-Chovancová
14.01.2019 Kúpna zmluva 7 Bj 313
24.01.2019 Mandátna zmluva
01.02.2019 Dodatok č 8. inflácia
   
   
   
   
  + návrat hore na zmluvy