Bleskovky:

Oznam o zmene programu na fašiangovú zabíjačku

Oznam o zmene programu na fašiangovú zabíjačku:
Nakoľko pán Stašák musel kvôli zdravotným problémom vystúpenie zrušiť, tak ho nahradí pán Dušan Grúň.