Bleskovky:

Farský oznam

Rímskokatolícky farský úrad v Nemčiňanoch oznamuje svojim veriacim, že z dôvodu ustavičného šírenia koronavírusu, sa z rozhodnutia Vlády SR a Konferencie biskupov Slovenska rušia všetky bohoslužby a pobožnosti od 10. do 23. marca 2020.

Veriaci nech v týchto dňoch využívajú katolícke masmédia – Televíziu LUX a Rádio Lumen, ktoré budú v tomto čase vo väčšej miere ponúkať viaceré bohoslužby.

Osobné stretnutia s pánom farárom a iné záležitosti vopred hláste na telefónne čísla, ktoré nájdete na nástenke pri Obecnom úrade alebo na internetovej stránke farnosti.