Bleskovky:

Oznam MUDr. Jozef Urban

OZNÁMENIE

Od 24.03.20 pre máloutíchajúcu pandémiu chrípky prechádza sa na liečenie cestou telefónneho kontaktu.

Všeobecne dochádza k redukcii liečebnej činnosti, liečia sa iba súrne stavy a teplotné stavy a predpis chronickej liečby.

Aby sa mohlo uspokojiť čo najviac pacientov museli sme pristúpiť k redukcii času na jeden telefonický hovor a to na 5 minút. Zdravotnícky pracovník po tejto dobe ho môže ukončiť.

Aby nedošli k zbytočným nedorozumeniam hovor začíname

  1. Oznámením rodného čísla alebo PRIEZVISKA a mena pacienta

  2. Teplotné stavy – výška teploty, príznaky. Napr. nádcha alebo kašel, vracanie alebo hnačka, alebo bez príznakov bolesti celého tela

  3. V prípade ostatných ochorení len náhle zmeny zdravotného stavu, najprv oznamujete

  1. Bolesti, kedy vznikli a kedy sa zhoršili

  2. Náhla dýchavičnosť

  3. Strata celkovej vlády nad sebou

  4. Neschopnosť činnosti, v ktorej bol pacient do teraz schopný

     5. Strata vedomia

     6. Úrazy

Práceneschopný ktorí boli objednaní na kontrolné vyšetrenia sa dostavia k nám na opätovnú kontrolu len vždy ráno od 06:00 do 08:00 hodiny a to v dňoch keď začíname od rána a to od 06.00 to znamená v pondelok, stredu a piatok.