Bleskovky:

Farský oznam 2

Rímskokatolícky farský úrad v Nemčiňanoch oznamuje svojim veriacim, že z rozhodnutia novej vlády a Konferencie biskupov Slovenska sa kvôli sústavnému šíreniu koronavírusu predlžuje zákaz slávenia bohoslužieb v kostoloch do 31. marca 2020.

Pán farár vyzýva veriacich, aby naďalej využívali možnosť účasti na slávení bohoslužieb cez katolícke masmédiá – Rádio Lumen a Televíziu Lux.

O ďalších zmenách budú podávané informácie priebežne.