Bleskovky:

Oznam MUDr. Dagmar Lukačková

Diabetologická ambulancia MUDr. Lukačková Dagmar

VÝZVA

Vážení pacienti, naša ambulancia pracuje v núdzovom režime, pacienti kontaktujte nás len telefonicky v čase od: 07:00 hod. do 12.00 hod. . Kontroly v tomto čase vykonávame telefonicky vo forme rady a pomocou domáceho selfmonitoringu /merania glykémií/. Predpisy liečiv a pomôcok realizujeme elektronicky. Osobne vybavujeme len akútne stavy s ochrannými prostriedkami / rúško, rukavice, bez cestovateľskej anamnézy a príznakov COVID – 19 /. Tento stav platí zatiaľ do neurčita. Telefonický kontakt na našu ambulanciu: 037 6905359

Tieto opatrenia sme zaviedli, nakoľko diabetici sú vysokorizikoví pacienti so zníženou imunitou.

Za pochopenie ďakujeme.