Bleskovky:

Oznámenie o zatvorení obecného úradu

Obecný úrad Nemčiňany oznamuje všetkým občanom, že od pondelka

30. marca do odvolania

bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený.

V prípade nevyhnutnosti je potrebné, aby občania komunikovali s pracovníkmi úradu len telefonicky na telef. čísle

037/6344232 alebo

0917 707 075 alebo

e-mailom obec@nemcinany.eu, starosta@nemcinany.eu.

Osobná návšteva sa odporúča výlučne po predchádzajúcej telefonickej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu a to v nevyhnutných prípadoch.

Miestne dane je možné uhrádzať až po doručení rozhodnutia.