Bleskovky:

Farský oznam pred veľkonočnými sviatkami

Rímskokatolícky farský úrad v Nemčiňanoch oznamuje, že na Kvetnú nedeľu 5. apríla bude pán farár slúžiť svätú omšu vo farskom kostole v Nemčiňanoch o 9.00 hodine bez účasti veriacich.

Veriaci nech sa v túto hodinu spoja svätými omšami cez masmédiá.