Bleskovky:

Farský oznam

Pán farár oznamuje veriacim, že nakoľko naďalej platí zákaz zhromažďovania ľudu, verejné bohoslužby pre ľud nebudú ani po veľkonočných sviatkoch až do odvolania.

Osobný kontakt s pánom farárom vopred hláste na známe telefónne čísla.

Tel.: 634 42 17               Mobil: 0911 704 825                   e-mail: nemcinany@nrb.sk