Bleskovky:

DEŇ MATIEK

Vážení občania, každý rok si v druhú májovú nedeľu pripomíname Deň matiek. Tento sviatok pripadá na mesiac máj, mesiac lásky a kvetov. Je to sviatok nehy, ktorý sa týka nás všetkých. Tento deň je venovaný všetkým ženám – matkám, ktoré starostlivo vychovávajú svoje deti a dávajú im to najcennejšie bohatstvo – lásku.

Deň matiek možno nazvať aj Dňom pre najkrajšie city, lebo materinský cit je zo všetkých najsilnejší. Nezáleží na veku, okolnostiach, ani na vzdialenosti, aká matku delí od dcéry, či syna, ona ostáva tým pevným bodom, o ktorý sa možno oprieť, ku ktorému sa možno kedykoľvek vrátiť.

Obsah tohto sviatku by sme mali preniesť aj do všedných dní, aby sa život žien – mám, napĺňal len dobrými ľudskými vzťahmi, lebo nijaká gratulácia, nijaké blahoželanie, ani kytica kvetov, nemôžu nahradiť úctu k žene, matke. Matka je ľudské slnko lásky, bez ktorého by nebolo života. Žena je večný zdroj inšpirácie, studnica čistej vody, nevyčerpateľnej lásky, ktorou treba naplniť svet, aby prestali tiecť slzy a rinčať zbrane.

Všetkým mamám, starým mamám prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, more lásky a porozumenia.

                                 

                             Starosta obce Jozef Keseg, poslanci OZ a pracovníci OcÚ