Bleskovky:

Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2020

Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2020

Mesiac

Plasty, Kov.obaly,

Tetrapaky

vo vreciach

Papier

vo vreciach

Sklo

Júl

31.07.2020

_______________

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

August

28.08.2020

05.08.2020

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

September

30.09.2020

_______________

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

Október

30.10.2020

_______________

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

November

30.11.2020

02.11.2020

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

December

22.12.2020

_______________

Po obci sú rozmiestnené 1100 l nádoby

Papier sa zberá raz za tri/štyri mesiace.

Plasty, kov.obaly, tetrapaky je potrebné dávať spolu

do jedného vreca.

Použitý kuchynský olej môžete nosiť na Obecný úrad

v úradných hodinách v plastových fľašiach.