Bleskovky:

Farský oznam 2

Drahí veriaci.

Biskupi Slovenska vyzývajú na zachovanie prísneho pôstu 8 po sebe nasledujúcich piatkov, teda od 30. októbra do 18. decembra 2020 za zastavenie pandémie coronavírusu. Prísny pôst sa myslí tým, ako sa zachováva na Popolcovú stredu alebo Veľký piatok, teda veriaci od 18. do 60. roku života sa môžu v ten deň len raz dosýta najesť. Komu by to robilo problém, môže zvoliť inú alternatívu – modlitbou alebo almužnou. Pozor! Nie je to na dobrovoľnosti. Je to príkaz našich slovenských cirkevných predstaviteľov. Biskupi taktiež odporúčajú veriacim zúčastniť sa na celoplošnom testovaní.

Váš pán farár.