Bleskovky:

Západoslovenská distribučná, a.s. – VÝZVA

Západoslovenská distribučná spoločnosť vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov našej obce.

Výzva západoslovenská distribučná