Bleskovky:

Mikuláš v Nemčiňanoch

Oznamujeme rodičom detí do

12. rokov, ktorí majú záujem, aby ich deti navštívil Mikuláš dňa 5. decembra, t.j. v sobotu

v čase od 15. do 19. hodiny, aby sa nahlásili telefonicky alebo osobne na Obecnom úrade do piatka 27. novembra

do 12. hodiny.