Bleskovky:

Adventný veniec 2020

Aj tento rok napriek pandémie sme nezabudli v obci pripraviť adventný veniec v parku pri dolnej autobusovej zastávke. Na prvú adventnú nedeľu dňa 29.11.2020 o 14.00 hod. prišiel vysvätiť tento krásny veniec náš miestny pán farár ThLic. Jaroslav Ondráš. Poďakovanie patrí zamestnancom obecného úradu a našej aktívnej občianke pani Helene Malej, že  tento rok pomohli vyzdobiť adventný veniec a pánovi farárovi za vysvätenie adventného venca.  Aj týmto chceme popriať všetkým občanom príjemné prežitie adventu a veselé vianočné sviatky.