Bleskovky:

Oznámenie o zatvorení obecného úradu

Obecný úrad Nemčiňany oznamuje všetkým občanom, že

od štvrtka

07. januára až do odvolania

bude obecný úrad pre verejnosť ZATVORENÝ.

V prípade nevyhnutnosti je potrebné, aby občania komunikovali s pracovníkmi úradu len telefonicky na telef. čísle

037/6344232 alebo

e-mailom obec@nemcinany.eu, starosta@nemcinany.eu.

Osobná návšteva sa odporúča výlučne po predchádzajúcej telefonickej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu a to v nevyhnutných prípadoch.