Bleskovky:

Zápis detí do Materskej školy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo MŠ Nemčiňany oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021 -2022 sa uskutoční v dňoch

                24.05.2021 – 28.05.2021

nasledovným spôsobom:

elektronickým tlačivom po vyžiadaní od školy na E-mail:

skolka@nemcinany.eu

osobne po predchádzajúcej telefonickej dohode ( 0911/043 221) s riaditeľkou MŠ za dodržania hygienických opatrení súvisiacich s prenosom nákazy COVID-19, v exteriéri MŠ.

Vyplnenú prihlášku si treba dať potvrdiť detskému pediatrovi a až potom priniesť do MŠ!!!

 

Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré:

1. dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31.08.2021

2. dieťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

3. dieťa , ktorému bol dodatočne odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

4. deti 4 a 3 ročné

Deti 2 ročné sa prijímajú len vo výnimočnom prípade a ak to umožní kapacita materskej školy.

 

Podmienky prijatia do materskej školy sú:

dieťa nenosí plienky a má osvojené základné seba-obslužné a hygienické návyky ( vie komunikovať, pýta sa na WC, vie ísť na WC, vie si umyť ruky a zvláda na elementárnej úrovni obliekanie a jedenie lyžicou).