Bleskovky:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre SO 801/1-01 Budova pomocných prevázdok – Oznámenie o začatí kolaudačného konanie – ÚJD SR

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre SO 801/1-01 Budova pomocných prevádzok (IPR EMO 20400) – Úrad jadrového dozoru SR

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/5445d0bff8676fcac1256f1c002c4740/ad2a1a46b1e821c0c12586cd002d0f82?OpenDocument

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/50d48fcb-1a5a-4aa9-980b-35a47c203cd7