Bleskovky:

Október – mesiac úcty k starším

Vážené dámy a páni, milí seniori,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Nastávajúce jesenné dni sa skracujú, sú čoraz skúpejšie na slnko, no na druhej strane sa vyznačujú bohatosťou dozretých plodov na poliach a záhradách –  to je večný symbol zrelosti seniorského veku

Je to už po druhý krát, čo sa v októbri, pri príležitosti mesiaca úcty k starším nemôžeme stretnúť osobne. Už dlhší čas viacerí z vás zotrvávajú vo svojich domovoch, vyhýbajú sa sociálnym kontaktom a návšteve svojich známych – a to všetko má spoločného menovateľa, ktorým je obava z tak veľmi medializovaného ochorenia. Náš kultúrny dom zostal prázdny. Nezostal priestor na družné debaty a rozhovory.

Preto sme sa rozhodli  prostredníctvom našej webovej stránky vstúpiť do vašich domácností a zaželať vám veľa zdravia, pokoja, trpezlivosti a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky, ktoré máte pred sebou, prežite ich obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Nech je vaša jeseň života plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.

Každý z nás má vo svojom blízkom okolí seniorov – rodičov, známych či susedov. Nech sú dni ich zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých.

S úctou starosta obce Jozef Keseg, poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív obecného úradu.