Bleskovky:

Mikuláš v Nemčiňanoch

MIKULÁŠ V NEMČIŇANOCH
Oznamujeme rodičom detí do 12. rokov, ktorí majú záujem, aby ich deti navštívil Mikuláš dňa 5. decembra, t.j. v nedeľu v čase od 15. do 19. hodiny, aby sa nahlásili telefonicky alebo osobne na Obecnom úrade do utorku 30. novembra do 12. hodiny.