Bleskovky:

Adventný veniec 2021

Aj tento rok napriek pandémie sme nezabudli v obci pripraviť adventný veniec v parku pri dolnej autobusovej zastávke. Na prvú adventnú nedeľu dňa 28.11.2021,  príde vysvätiť tento krásny veniec náš miestny pán farár ThLic. Jaroslav Ondráš. Poďakovanie patrí zamestnancom obecného úradu a pánovi farárovi za vysvätenie adventného venca.  Aj týmto chceme popriať všetkým občanom príjemné prežitie adventu a veselé vianočné sviatky.