Bleskovky:

Oblastná degustácia vín Čajkov 2022

Vinohradnícky spolok Čajkov a Obec Čajkov dávajú do pozornosti, že dňa 30.

apríla 2022 sa uskutoční už 26.ročník Oblastnej degustácie vín v Čajkove.

Vinári, ktorí majú záujem zúčastniť sa Oblastnej degustácie, prinesú z každej

vzorky dve 0,75 L fľaše v termíne 20.4. a 21.4.2022, t. j. v stredu a vo štvrtok

od 14.00 do 20.00 v priestoroch OcÚ v Čajkove. Administratívny poplatok za

jednu vzorku je vo výške 3 eurá. Verejné vyhodnotenie degustácie a koštovka

hodnotených vzoriek sa uskutoční v sobotu 30. apríla 2022 od 16.00 hod v sále

kultúrneho domu Čajkov. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke obce

Čajkov . Organizátori sa tešia na Vašu účasť.