Bleskovky:

Deň matiek 2022

V nedeľu 8. 5. 2022 starosta obce Jozef Keseg srdečne privítal v kultúrnom dome všetky mamičky našej obce. Poďakoval im za lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorú rozdávajú deťom a poprial im veľa lásky od svojich detí. Krásnu báseň predniesla poslankyňa Laura Homolová. Deti z materskej školy si pripravili milé pásmo básničiek, pesničiek a tanca, ktorým potešili všetky mamičky, staré mamičky aj všetkých prítomných.   Na záver poslanci obecného zastupiteľstva odovzdali s poďakovaním každej mamičke ružu.