Bleskovky:

Dokumenty

Tlačivá

01/01/2000

   Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  Daňové priznanie k dani z nehnuteľností [...]

Správne poplatky

01/01/2000

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.   VŠEOBECNÁ SPRÁVA Názov položky Suma eur Položka 2 – 19 Za [...]

Faktúry

01/01/2000

  Došlé faktúry za rok 2018  Fa-01-2018 Fa-07-2018  Fa-02-2018 Fa-08-2018  Fa-03-2018    Fa-04-2018   Fa-05-2018   Fa-06-2018     Došlé faktúry [...]

VZN

01/01/2000

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nemčiňany      Smernica o VO  vzn-o-pouzivani-pyrotechnickych-vyrobkov  vzn-o-pohrebisku VZN – 1-2016- o nakladaní s KO a DSO [...]

Zápisnice z OZ

01/01/2000

  Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva   Zápisnica č. 21 – 15. 08. 2018 Zápisnica č. 20 – 20. 06. 2018 Zápisnica č. 19 – 16.05.2018 [...]

Verejné obstarávania

01/01/2000

 Zverejnené:  Názov – popis  obstarávania   2017 21.09.2017  znh-nemcinany-kd-2017-vyzva  21.09.2017 projektova-dokumentacia  21.09.2017  vykaz-vymer [...]

Územný plán obce

01/01/2000

1-sirsie vzt-Nemcinany_CISTOPIS UPN 2-kataster-Nemcinany_CISTOPIS UPN 3-obec Nemcinany_CISTOPIS UPN 4-dopravaNemcinany_CISTOPIS UPN 5-elektro Nemcinany_CISTOPIS UPN 6-plyn voda Nemcinany_CISTOPIS UPN [...]

Zmluvy

01/01/2000

 Zverejnené:  Názov – popis zmluvy   2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018     [...]