Bleskovky:

Dokumenty

Verejné obstarávania

13/07/2020

 Zverejnené:  Názov – popis  obstarávania   2017 21.09.2017  znh-nemcinany-kd-2017-vyzva  21.09.2017 projektova-dokumentacia  21.09.2017  vykaz-vymer [...]

Zmluvy

06/07/2020

 Zverejnené:  Názov – popis zmluvy   2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – [...]

Zápisnice z OZ

19/06/2019

    Zápisnica č. 10 – 24.06.2020 Zápisnica č. 9 – 29.04.2020 Zápisnica č. 8 – 29.01.2020 Zápisnica č. 7 – 11.12.2019 Zápisnica č. [...]

VZN

20/06/2000

  Všeobecne záväzné nariadenia obce Nemčiňany   Sadzobník úhrad za úkony a služby VZN č. 03-2019 O daniach a odpade VZN č. 02-2019 Fond opráv bytovky VZN-12019-pobyt a strava [...]

Tlačivá

01/01/2000

   Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  Daňové priznanie k dani z nehnuteľností [...]

Správne poplatky

01/01/2000

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.   VŠEOBECNÁ SPRÁVA Názov položky Suma eur Položka 2 – 19 Za [...]

Faktúry

01/01/2000

  Došlé faktúry za rok 2020 Fa_01_2020 FA-07-2020 Fa-02-2020 FA-08-2020 FA-03-2020   FA-04-2020   FA-05-2020   FA-06-2020     Došlé faktúry za rok 2019 FA-01-2019 [...]

Územný plán obce

01/01/2000

1-sirsie vzt-Nemcinany_CISTOPIS UPN 2-kataster-Nemcinany_CISTOPIS UPN 3-obec Nemcinany_CISTOPIS UPN 4-dopravaNemcinany_CISTOPIS UPN 5-elektro Nemcinany_CISTOPIS UPN 6-plyn voda Nemcinany_CISTOPIS UPN [...]