Bleskovky:

Dokumenty

Zmluvy

12/05/2021

 Zverejnené:  Názov – popis zmluvy   2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 [...]

Verejné obstarávania

16/02/2021

 Zverejnené:  Názov – popis  obstarávania   2017 21.09.2017  znh-nemcinany-kd-2017-vyzva  21.09.2017 projektova-dokumentacia  21.09.2017  vykaz-vymer [...]

Zápisnice z OZ

19/06/2019

        Zápisnica č. 18 – 23.02.2022 Zápisnica č. 17 – 15.12.2021 Zápisnica č. 16 – 22.09.2021 Zápisnica č. 15 – 16.06.2021 Zápisnica [...]

VZN

20/06/2000

  Všeobecne záväzné nariadenia obce Nemčiňany   Štatút obecnej knižnice VZN – pohrebisko obce Nemčiňany VZN VZN č. 01-2020 o vyhlásení záväz.častí územ.plánu obce [...]

Tlačivá

01/01/2000

   Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  Daňové priznanie k dani z nehnuteľností [...]

Správne poplatky

01/01/2000

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.   VŠEOBECNÁ SPRÁVA Názov položky Suma eur Položka 2 – 19 Za [...]

Faktúry

01/01/2000

Došlé faktúry za rok 2022 FA-1-2022   FA-2-2022   FA-3-2022               Došlé faktúry za rok 2021 FA-1-2021 FA-7-2021 FA-2-2021 FA-8-2021 [...]

Objednávky

01/01/2000

 Dátum:  Názov – popis  06.10.2021 Objednávka                                     [...]

Územný plán obce

01/01/2000

Územný plán obce platný od r. 2020 (zabalené v ZIP súbore – veľkosť cca 53Mb)     [...]