Bleskovky:

Dokumenty

Zmluvy

11/09/2019

 Zverejnené:  Názov – popis zmluvy   2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – [...]

Zápisnice z OZ

19/06/2019

    Zápisnica č. 5 – 28.08.2019 Zápisnica č. 4 – 19.06.2019 Zápisnica č.3 – 20.03.2019 Zápisnica č. 2 – 19.12.2018 Zápisnica č. 1 [...]

VZN

20/06/2000

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nemčiňany   VZN-12019-pobyt a strava dieťaťa v MŠ  Smernica o VO  vzn-o-pouzivani-pyrotechnickych-vyrobkov  vzn-o-pohrebisku VZN – [...]

Tlačivá

01/01/2000

   Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  Daňové priznanie k dani z nehnuteľností [...]

Správne poplatky

01/01/2000

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.   VŠEOBECNÁ SPRÁVA Názov položky Suma eur Položka 2 – 19 Za [...]

Faktúry

01/01/2000

  Došlé faktúry za rok 2019 FA-01-2019 Fa-07-2019 Fa-02-2019 Fa-08-2019 Fa-03-2019 Fa-09-2019 Fa-04-2019 Fa-10-2019 Fa-05-2019   Fa-06-2019     Došlé faktúry za rok 2018 [...]

Verejné obstarávania

01/01/2000

 Zverejnené:  Názov – popis  obstarávania   2017 21.09.2017  znh-nemcinany-kd-2017-vyzva  21.09.2017 projektova-dokumentacia  21.09.2017  vykaz-vymer [...]

Územný plán obce

01/01/2000

1-sirsie vzt-Nemcinany_CISTOPIS UPN 2-kataster-Nemcinany_CISTOPIS UPN 3-obec Nemcinany_CISTOPIS UPN 4-dopravaNemcinany_CISTOPIS UPN 5-elektro Nemcinany_CISTOPIS UPN 6-plyn voda Nemcinany_CISTOPIS UPN [...]