Bleskovky:

Dokumenty

Tlačivá

01/01/2000

   Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  Daňové priznanie k dani z nehnuteľností [...]

Správne poplatky

01/01/2000

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.   VŠEOBECNÁ SPRÁVA Názov položky Suma eur Položka 2 – 19 Za [...]

Faktúry

01/01/2000

  Došlé faktúry za rok 2018  Fa-01-2018    Fa-02-2018    Fa-03-2018    Fa-04-2018             Došlé faktúry za rok 2017 [...]

VZN

01/01/2000

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nemčiňany      Smernica o VO  vzn-o-pouzivani-pyrotechnickych-vyrobkov  vzn-o-pohrebisku VZN – 1-2016- o nakladaní s KO a DSO [...]

Zápisnice z OZ

01/01/2000

  Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva     zapisnice-c-17 – 14.12.2017 zapisnica-c-16 – 13.09.2017  zapisnica-c-15 – 14.06.2017 [...]

Verejné obstarávania

01/01/2000

 Zverejnené:  Názov – popis  obstarávania   2017 21.09.2017  znh-nemcinany-kd-2017-vyzva  21.09.2017 projektova-dokumentacia  21.09.2017  vykaz-vymer [...]

Územný plán obce

01/01/2000

1-sirsie vzt-Nemcinany_CISTOPIS UPN 2-kataster-Nemcinany_CISTOPIS UPN 3-obec Nemcinany_CISTOPIS UPN 4-dopravaNemcinany_CISTOPIS UPN 5-elektro Nemcinany_CISTOPIS UPN 6-plyn voda Nemcinany_CISTOPIS UPN [...]

Zmluvy

01/01/2000

 Zverejnené:  Názov – popis zmluvy   2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018     [...]